Görme Engelliler

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ATABEY HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

           
  

SIRA

  

NO

  
  

HİZMETİN

  

ADI

  
  

BAŞVURUDA İSTENEN

  

BELGELER

  
  

HİZMETİN

  

TAMAMLANMA

  

SÜRESİ

  

(EN GEÇ)

  

1

0–18 YAŞ AİLE EĞİTİMİ KURSLARINA KAYIT

Form dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi

5 dakika

2

OKUMA YAZMA KURSLARININ DÜZENLENMESİ

Form dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

II. Kademe kursuna kayıt için, I. kademe belgesinin fotokopisi/4. veya 5.   Sınıfta eğitimi bıraktığını dair resmi belge

5 dakika

3

OKUR-YAZAR OLUP DA   OKURYAZARLIK BELGESİ OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILMASI

Nüfus Cüzdanı ve sureti

İletişim bilgileri

20 gün

4

SOSYAL KÜLTÜREL KURSLARIN DÜZENLENMESİ

Form dilekçe

Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numaralı)

Açılacak kursun özelliğine göre öğrenim belgesi (Yabancı uyruklularda   mülki amir onayı.)

Eğitim durumunu gösterir belge

Kursun özelliğine göre sağlık raporu

Eğer başvurulan kursun ön yeterliliği varsa belge fotokopisi

5 dakika

5

MESLEKİ – TEKNİK KURSLARIN   DÜZENLENMESİ

Form dilekçe

Nüfus Cüzdanı (TC Kimlik Numaralı)

Eğitim durumunu gösterir belge (Yabancı uyruklularda mülki amir onayı.)

Eğer başvurulan kursun ön yeterliliği varsa belge fotokopisi

Kursun özelliğine göre sağlık raporu

İkametgah İlmuhaberi

Hizmet cetveli

5 dakika

6

KURS AÇILMA TALEBİ

Aynı eğitim programını talep eden 15 kişinin isim listesinin resmi yazı   ya da dilekçe ekinde sunulması

Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

Kursa katılacak kişilerin iletişim bilgileri

15 gün

7

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DENETİM VE GÖZETİMDE

KURS AÇILMA TALEBİ

(KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE)

1-Kurs açacak kuruluşun, görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında   bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve   yönetmeliklerinde hükümler bulunduğuna ilişkin belge,

2-Kurs Açılmasına Yetki Verildiğine İlişkin Onay/Yönetim Kurulu Kararı

3-Kurs Binası Kurum/Kuruluşun malı değil ise kiralık veya bedelsiz   tahsisine dair protokol/sözleşme

4-Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık ve İtfaiye Raporları

5- Çalıştırılacak öğretmen, öğretici ve diğer personele ait iş gördürme   sözleşmesi

6-Yönetici ve Öğretici belgeleri (Nüfus Cüzdanı Örneği, diploma, gördüğü   kurslara ait belge, ikamet belgesi, onay, sözleşme, taahhütname, sabıka   kaydı, sağlık raporu)

7-Görevlendirilecek personel kamuda görevli ise resmî görevlendirme   yazısı 

20 gün

8

KAMU KURUM KURULUŞLARI İLE

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İŞBİRLİĞİNDE KURS AÇILMA TALEBİ

Resmî olmayan kurs binaları için Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye Raporları  

İşbirliği talep yazısı

İşbirliği protokolünün hazırlanması

Kurs Talep yazısı

Kursiyer Listesi

Nüfus cüzdanı fotokopileri

Kurs onaylarının alınması

15 gün

9

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİNE KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun   verilmesi

5 dakika

10

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENİM BELGESİ TALEBİ

Kişini şahsen başvurusu

Nüfus Cüzdanı veya öğrenci kimliği

5 dakika

11

AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN   EK-C2 (ASKERLİK TECİL BELGESİ) TALEBİ

Yüz yüze eğitiminin devam ettiğine dair okuduğu meslek lisesinden alacağı   belge

10 dakika

12

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE KİTAP DAĞITIMI

Ders seçim belgesi

15 dakika

13

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ   DİPLOMA TESLİMİ

Kişini şahsen başvurusu

Nüfus Cüzdanı veya öğrenci kimliği

10 dakika

14

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU, AÇIK LİSE VE   AÇIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ KİMLİĞİ BAŞVURUSU

 Kişini şahsen başvurusu

1 adet fotoğraf 

5 gün

15

USTA ÖĞRETİCİ MÜRACAATI

Başvuru Formunun doldurulması

CV (CV de belirtilen belgelerin onaylı fotokopisi)

Sabıka kaydı (son 6 ay)

Nüfus cüzdanı

İkametgah İlmühaberi

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Varsa başvurduğu kursla ilgili sertifika fotokopileri

Diploma ya da alanında öğreticilik yapabileceğine dair öğrenim belgesi

Varsa geçmiş dönemde halk eğitim merkezlerinde çalıştığına dair belge

Sosyal güvencesinin olup olmadığını belirtir belge

Görev yeri belgesi (Kamuda çalışanlar için)

15 gün

16

USTA ÖĞRETİCİ MÜRACAATLARININ   DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaat belgeleri üzerinden değerlendirme (evrakların uygunluğu)

Müracaatların fazla olması dururumda yapılacak sınav-uygulamanın 15 gün   önce duyurulması ve komisyon tarafından değerlendirilmesi

Sınav sonuçlarının ilan edilmesi

5 gün

17

STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Dilekçe

1 adet fotoğraf

Öğrenci belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

5 gün

18

KURS BİTİRME BELGESİNİN HAZIRLANMASI

Kurs sonunda yazılı ve uygulama sınavlarını vermiş olmak

15 gün

19

SKK HİZMET CETVELİ TALEBİ

Dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

SSK hizmet dökümü

5 gün

20

ÇALIŞANLARIN MAAŞ BORDROSU TALEBİ

Form Dilekçe

3 gün

21

KURSİYERİN

BELGE / SERTİFİKA KAYBETMESİ DURUMUNDA   KURSİYERİN YENİ BELGE/SERTİFİKA TALEBİ

Dilekçe

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

15 gün

22

SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER

(Konferans, Seminer, Panel, Toplantı,   Sergi v.b.)

Katılım imza sirküsünü imzalamış olmak

1 – 5 gün

23

ŞİKAYETLERİN KABULÜ

Dilekçe (Dilekçe sahibinin adı soyadı, TC kimlik numarası-iş ya da   ikametgah adresinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca işlemlerin daha kısa   sürmesi için telefon ve e-posta bilgilerinin bulunması önerilir.)

15 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                                                                                           İkinci Müracaat Yeri

İsim                       : Ferhat ERDOĞAN                                                                          İsim                       : Yusuf ÖZ

Unvan                   : Müdür                                                                                            Unvan                   : Müdür

Adres                     : Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü                                                       Adres                     : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü          

                                      Yeni Mah. Hastane Cad.                                                                                             Hükümet Konağı K:3

                                      Pk: 32670  Atabey/ISPARTA                                                                                       Pk: 32670  Atabey / ISPARTA       

                                                                                                                                                                                                                           Telefon                 : 0 246 271 20 01            

             Faks                    : 0 246 271 30 00                                                             

             E-posta                 : atabeyhem@hotmail.com                                                                           

 

 

 

 

 

Ferhat ERDOĞAN

Atabey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü